ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

  1. Khi quý khách đã chọn một hoặc nhiều Sản Phẩm mà quý khách muốn đặt hàng tại địa chỉ argol.com.vn quý khách có thể truy cập vào giỏ hàng để xem tổng giá trị đơn hàng bao gồm tiền hàng (đã bao gồm thuế VAT) và các khoản phí giao hàng (nếu có)
  2. Tất cả đơn đặt hàng trực tuyến qua website nu-health.com.vn đều mặc định thanh toán với hình thức COD (nhận hàng – thanh toán tiền cho đơn vị giao hàng), chúng tôi không/chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến thông qua website nu-health.com.vn.

NHẬN HÀNG (TẠI CÔNG TY)

  1. Các Sản phẩm đã được đặt hàng sẽ có sẵn để nhận trong vòng 3-4 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng đã được phát hành. Quý khách sẽ nhận được một Tin nhắn Thông báo Nhận hang thông qua số điện thoại trên Zalo của quý khách hàng.
  2. Nếu quý khách không thể trực tiếp nhận hàng tại Công Ty, người đại diện được ủy quyền có thể nhận hàng thay quý khách với điều kiện quý khách đã liên hệ với bộ phận Marketing và Dịch vụ khách hàng để cập nhật thông tin người đại diện và người đại diện phải trên 18 tuổi. Quý khách hoặc người đại diện của quý khách có thể được yêu cầu xuất trình tài liệu chứng minh (Tin nhắn/Thư điện tử) và tin nhắn xác nhận đặt hàng. Sau đó, quý khách hoặc người đại diện của quý khách sẽ xác nhận đã nhận được hàng.
  3. Đơn đặt hàng sẽ bị hủy nếu quý khách không lấy sản phẩm trong vòng 3-4 ngày kể từ ngày Tin nhắn Thông báo Nhận hàng được gửi. Việc hoàn lại tiền trong các trường hợp này sẽ theo quyết định riêng của chúng tôi và sẽ được khấu trừ chi phí quản lý.
  4. Chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ yêu cầu thay đổi cửa hàng nhận hàng sau khi xác nhận đơn hàng đã được phát hành.
  5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối giao Các Sản phẩm cho quý khách nếu chúng tôi có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng thanh toán của quý khách hoặc giấy tờ nhận diện không hợp lệ.